CALL US
053-211 01 44
E-MAIL
info@danbouwadvies.nl
LOCATION
Enschede - Hilversum

bouwbegeleiding van klein tot middelgrote projecten DAN bouwadvies KLIK HIER VOOR MIJN DIENSTEN KIJK GERUST EVEN ROND OP MIJN SITE GEÏNTERESSEERD? KLIK HIER VOOR MIJN DIENSTEN

INTRODUCTIE

DAN bouwadvies

DAN bouwadvies is een advies en management bureau. Ons werkgebied is 25 kilometer aan weerszijden van de snelweg A1.

Constr_ico_2

BOUWADVIES

DAN bouwadvies begeleidt tot middelgrote bouwprojecten.

icon-1

TEKENWERKZAAMHEDEN

Bij DAN bouwadvies aan het juist adres voor:

 • het ontwerp
 • bouwkundig tekenwerk 2d en 3d
 • de omgevingsvergunning
Constr_ico_3

ENERGIE

Onze adviezen op het gebied van energie gaat van maatwerkadvies tot een verlichtingsscan. Wilt u verduurzamen? Wij kijken graag met u mee.

Informatieplicht energiebesparing EML

Energiescan Verlichting

Energiescan Gebouwen

Masterphoto.nl_20190506-003

OVER ONS

WIE ZIJN WIJ?

DAN bouwadvies is er voor al uw huisvestingsvraagstukken. Onze diensten zijn hierop afgestemd. Wij kunnen u dan ook bedienen op ieder vlak.

In 2013 heeft Daniël Minnegal DAN bouwadvies opgericht. Met als specialisatie ontwerp, bouwkundig advies en het aanvragen van omgevingsvergunningen. Hoewel gestart in Enschede werd het werkgebied als snel uitgebreid tot de driehoek Enschede- Hengelo en Oldenzaal. In de korte jaren die volgden werd het werkgebied zelfs uitgebreid richting Deventer. In 2016 is het dienstenpakket uitgebreid met projectmanagement en brand en energieadviezen. In 2019 is besloten om het werkgebied te definiëren als 25 kilometer aan weerszijden van de gehele snelweg A1.

Over hoe kwaliteit te definiëren wordt veel gediscussieerd. Voor DAN bouwadvies is kwaliteit te vertalen tot het leveren van datgeen de opdrachtgever nodig heeft en verwacht.

Ons bereik is het gebied langs de snelweg A1, met 25 kilometer weerszijden. Naast het kantoor in Enschede is er dan ook een kantoor in Hilversum.

Daniël Minnegal

Daniël is de oprichter van DAN bouwadvies en is verantwoordelijk voor de uitvoering en communicatie van de opdrachten en projecten.

Mariska Heubach

Mariska is werkzaam op de maandag en vrijdag.
Haar verantwoordelijken zijn communicatie, administratie en ICT beheer.

AFGERONDE PROJECTEN

mitiska reim
Bouwmanagement lunchroom
hogedenne
Optimalisatie van commercieel vastgoed.
IMG_4957
Ontwerp zijaanbouw
spareribexpress
Bouwmanagement voor de realisatie van een casco plus pakket.

bouw en verbouw

Nieuwbouw

Bij nieuwbouwplannen is DAN bouwadvies uw partner om tot een ontwerp te komen. De ontwerpen zijn het product van de vertaling van uw eisen en wensen, het budget en het bestemmingsplan.

Verbouw

U heeft plannen om te verbouwen of uit te bouwen maar weet niet goed wat de mogelijkheden zijn en hoe u de nieuwe situatie het beste kunt inrichten. Wij komen samen met u tot een ontwerp. In dit ontwerp zijn uw eisen en wensen, het budget en de constructieve mogelijkheden in balans.

Interieur

Bij het op nieuw inrichten van het interieur komen veel aspecten samen. In zowel de materiaal en kleurstelling zijn veel keuzes. Daarnaast wilt u een uitstraling met een bepaald design. Wij kunnen u ondersteunen met een ontwerp dat goed bij u past. Wij komen samen met u tot interieur ontwerp waarbij uw stijl en het budget in balans is.

Bouwkundig tekenwerk

U heeft het ontwerp goedgekeurd en wilt snel aan de slag. Om de bouw in goede banen te leiden ligt het bouwkundige tekenwerk hieraan ten grondslag. DAN bouwadvies vertaalt het ontwerp naar bouwkundige plattegronden, doorsnedes en details. Deze tekeningen worden onder andere gebruikt voor het aanvragen van offertes, vergunningen en worden gehanteerd tijdens de uitvoering van het werk.

2-D tekenwerk

Uw gebouw beschikt niet over plattegronden of aanzichten. Dit is hinderlijk wanneer u aanpassingen wilt doen aan het gebouw of bij het aanvragen van een vergunning. Hierbij zijn namelijk de plattegronden, aanzichten en maatvoering belangrijk. Het tekenwerk wordt door ons digitaal, 2-dimensionaal opgemaakt. U heeft vervolgens een accuraat overzicht van de plattegronden van het gebouw, de aanzichten en de maatvoeringen.

Het 2-dimensionaal tekenwerk is tevens een goede basis voor het opmaken van een NEN 2580 meetrapportage, Lees hier meer (link naar tab NEN2580)

3-D tekenwerk

Het digitale 2-dimensionale model kan verder opgewerkt worden naar een 3-Dimensionaal model. Dit model geeft het bouwwerk weer in haar feitelijke dimensies waarbij er zeer gedetailleerd te werk kan worden gegaan. Het heeft dan ook grote voordelen als het maken van werktekeningen en doorsnedes, het invoegen van installaties en het maken van impressies.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u graag een aanpassing doen aan uw gebouw of u wilt nieuwbouw plegen, dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Of uw plan vergunningsplichtig is kunt u controleren aan de hand van deze link.

vooroverleg

U heeft ontdekt dat u bouwplan vergunningsplichtig is. Het is nu van belang om te weten of het bouwplan ook past binnen het bestemmingsplan. Wij kunnen u ondersteunen bij dit traject. Wij onderzoeken uw bouwplan op de mogelijkheden en op eventuele belemmeringen. Waar nodig ontvangt u van ons een advies met aanpassingen op het bouwplan. Na deze aanpassingen kunt u, of wij het vooroverleg aangaan met de gemeente. Na dit traject bent u op de hoogte van de juridische haalbaarheid van uw plan.

omgevingsvergunning

Uw bouwplan voldoet aan de juridische eisen. U wilt nu de omgevingsvergunning aanvragen. Ook dit is een traject waarbij wij u kunnen ondersteunen. Op het moment dat uw gemeente de aanvraag in behandeling neemt, weet u vaak binnen 6 weken of de vergunning verleend kan worden. Het is hierbij belangrijk dat u beschikt over goede tekeningen, constructieve informatie en vooral een goed bouwplan. Uiteraard kunnen wij u ook bij dit traject assisteren.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op via tekenkamer@danbouwadvies.nl.

Constructief advies

Een wijziging aan het ontwerp van een gebouw, leidt vaak tot vragen over de haalbaarheid op constructief vlak. Wilt u een doorbraak realiseren in een muur, kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat u een stalen balk moet toepassen, of als u een vloerdoorbraak wilt maken moet u de vrijgekomen krachten opvangen. De impact dat de aanpassing op de constructie heeft wordt beschreven in het advies rapport.

energie en duurzaamheid

Bij de verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook geeft het een indicatie van welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn.

energielabel woningen

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Als je je huis gaat verkopen of verhuren, dan moet je aantonen welk energielabel de woning heeft. Je moet de labelklasse (A++++ t/m G) vermelden in advertenties waarin je huis te koop wordt aangeboden, bijvoorbeeld op Funda of Facebook. En je moet het label aan de koper overhandigen op het moment van overdracht.

energielabel utiliteit

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. Het label wordt opgesteld volgens de BRL9500.

Bent u geïntegreerd in een label? Mailt u dan uw en de gebouw gegevens naar: energie@danbouwadvies.nl

ENERGIE INFORMATIEPLICHT

Heeft u een gebouw dat 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt, dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om de overheid te informeren over de energiezuinigheid van het gebouw. Dit is de zogenoemde Informatieplicht Energiebesparing. Volgens dit besluit heeft u de verplichting om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft u heeft getroffen en u nog wilt gaan treffen. Wanneer uw gebouw nog niet is gerapporteerd dan helpt DAN bouwadvies u daarbij.

Hoe gaan wij ter werk?

Gebouw

De mogelijkheden voor het verduurzamen van gebouwen winnen steeds meer terrein. Naast dat een energiezuinig gebouw comfortabel is, bespaart het ook nog eens flink op uw energiekosten. Het is belangrijk om gerichte keuzes te maken over welke maatregelen u neemt. Iedere ingreep in verduurzaming vraagt immers om een investering. Daarom geeft onze Energiescan Gebouwen u dan ook een gemakkelijk overzicht van de maatregelen die rendabel zijn.

Om te weten op welke gebouwonderdelen de investeringen gericht kunnen worden, verzorgt DAN bouwadvies de Energiescan op gebouwniveau.

Met deze Energiescan Gebouw krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Welke maatregelen zijn er mogelijk om energie te besparen
 2. Wat is het investeringsbedrag per maatregel
 3. Wat is de terugverdientijd per maatregel

Verlichting

Investeren in energiezuinige verlichting wint steeds meer terrein. Naast dat een energiezuinige variant het werkklimaat verhoogt en goed is voor het milieu, bespaart het ook nog eens tot 2/3 op uw energiekosten. Door gericht te investeren kan er een terugverdientijd worden bereikt van 3 jaar.

Om te weten waar gericht kan worden geïnvesteerd, verzorgt DAN bouwadvies een Energiescan Verlichting op gebouw en terrein niveau.

Met de energiescan verlichting krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Welke maatregelen zijn er mogelijk om energie te besparen
 2. Wat is het investeringsbedrag per maatregel
 3. Wat is de terugverdientijd per maatregel

ENERGIESCAN VERLICHTING

Investeren in energiezuinige verlichting wint steeds meer terrein. Naast dat een energiezuinige variant het werkklimaat verhoogt en goed is voor het milieu, bespaart het ook nog eens tot 2/3 op uw energiekosten. Door gericht te investeren kan er een terugverdientijd worden bereikt van 3 jaar.

Om te weten waar gericht kan worden geïnvesteerd, verzorgt DAN bouwadvies een Energiescan Verlichting op gebouw en terrein niveau.

Met de energiescan verlichting krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Welke maatregelen zijn er mogelijk om energie te besparen
 2. Wat is het investeringsbedrag per maatregel
 3. Wat is de terugverdientijd per maatregel

gebouwbeheer

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

Een gebouw dient veilig te zijn voor iedereen. Daarom zijn de brandveiligheid en vluchtwegen van levensbelang. Om veiligheid te waarborgen gelden er landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Als pandeigenaar kun je te maken krijgen met de plicht om de veiligheidsvoorzieningen te laten beoordelen door de gemeente en brandweer. Dit doe je middels de “melding brandveilig gebruik ”.

Voor een melding brandveilig gebruik is de juiste informatie noodzakelijk. Deze informatie kan op twee manieren verzameld worden, namelijk middels deskresearch en fieldresearch. Dit is afhankelijk van de informatie die over het gebouw bekend is.

Bouwkundige keuring

De bouwkundige heeft u een beeld van hoe het gebouw erbij staat en welke gebreken van dusdanig ernstige aard zijn, dat deze met prioriteit verholpen dienen te worden. Deze gebreken van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen zijn overzichtelijk weergegeven met een omschrijving, foto’s met desgewenst een kostenraming.

bouwmanagement

Het bouwplan is uitgewerkt en de vergunningen zijn afgegeven, nu kan de bouw beginnen. Tijdens dit proces is het belangrijk dat de kwaliteit van het werk wordt gewaarborgd, het budget wordt bewaakt en er tijdens de oplevering geen verrassingen naar voren komen. Naast het monitoren van het bouwproces worden facturen door ons gecontroleerd.

Begroting

Nadat het ontwerp is goedgekeurd kan er een start worden gemaakt met het maken van begroting. Deze begroting verteld in detail, welke bedragen er worden gereserveerd voor de verschillende posten. Grote posten worden geverifieerd door middel van van offertes.

Budgetbewaking

Budgetbewaking is een langrijk onderdeel van het project. Je moet weten waar de bedragen aan op gaan, hoeveel er nog beschikbaar is en welke kosten meevallen of juist tegenvallen.

Voortgang 

De opleverdatum is meestal een vast gegeven. Daarom is het belangrijk de bouwonderdelen zo in te plannen dat er tegelijk ruimte is voor tegenslag, maar er ook druk is om iedere partij scherp te houden.

Verstrekken van opdrachten

Al tijdens het proces vragen wij de uitvoerende partijen om een rapportage te maken waarin zij hun uitgevoerde opdracht vastleggen. De borging van de kwaliteit van het werk ligt dan ook in de handen van de opdrachtnemer.

De oplevering 

Nadat de opdracht is afgerond volgt er de oplevering. De opdrachtnemer nodigt de opdrachtgever en directievoering hiervoor uit. De opdrachtnemer kan ter plaatse zijn werk toelichten en documentatie overdragen.

Degelijk beheer van uw vastgoedportefeuille is van groot belang om uw rendement optimaal en uw huurders tevreden te houden. Het beheer van uw portefeuille vraag veel van u. U heeft te maken met zaken als het afhandelen van klachten van huurders, het oplossen van technische storingen en het bijhouden van de verhuur- en de financiële administratie.

De vastgoedbeheerders van DAN bouwadvies nemen deze zorg bij u weg en zorgen voor een optimale samenhang tussen uw huurders en het gebouw. Hierdoor blijft uw pand in goede staat en uw rendement gewaarborgd. Onze vastgoedbeheerders spannen zich hier graag voor in. Naast dat dit onze tak van sport is, vinden wij het ook belangrijk dat iedereen tevreden is over huisvesting. Daarom hebben we onze service voor u op een rijtje gezet.

Wat betekent DAN voor u?

 • DAN is het aanspreekpunt voor de huurders
 • DAN handelt storingen en meldingen af
 • DAN stuurt onderhoudspartijen aan
 • DAN zorgt voor preventief onderhoud
 • DAN zorgt voor een overzichtelijke debiteurenadministratie
 • DAN draagt zorg voor huuroptimalisatie en huurindexatie
 • DAN zorgt voor naleving van de wet en regelgeving

Het servicepakket wordt samengesteld passend bij de behoefte van het gebouw.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mariska via: vastgoedbeheer@danbouwadvies.nl

Kavel

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van uw kavel?

Aan de hand van uw gewenste rendement en doelstelling gaat DAN bouwadvies op zoek naar een invulling van de kavel. Uitgangspunt is het geldende bestemmingsplan, met een eventuele partiele wijziging. U ontvangt een presentatieboek met daarin de massastudie, impressies, verhuurbaarheid, raming van de bouwkosten en het te verwachten rendement.

Bestaand vastgoed

U bent in het bezit van een gebouw en benieuwd wat de voordelen zijn tussen revitalisatie en de optimalisatie van uw rendement. Aan de hand van uw gewenste rendement onderzoekt DAN bouwadvies de mogelijkheden van het gebouw. Hierbij is het uitgangspunt het geldende bestemmingsplan, met een eventuele partiele wijziging. U ontvangt een presentatieboek met daarin de plattegronden, impressies, raming van de bouwkosten, verhuurbaarheid en het te verwachten rendement.

BOUWADVIES

DOOR DAN

38

AFGERONDE PROJECTEN

5

ACTUELE PROJECTEN

17

ENERGIE LABELS EN ADVIEZEN

Stuur DAN Een Bericht

DAN Contact

Adres

Enschede

Capitool 10 7521PL

Hilversum

Olympia 2-D 1213NT

E-mail

info@danbouwadvies.nl

Telefoon

053-211 01 44

Wanneer zijn wij bereikbaar

Ma. - Vr. 9.00-18.00

Meer informatie

Heeft u vragen neemt u dan telefonisch of per e-mail contact met ons.

U bent van harte welkom bij ons op kantoor.

 

 

© Copyright 2021 | DAN bouwadvies | Design: Mats Poorthuis

Algemene voorwaarden, Privacy en Disclaimer